ERP

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ERP (enterprise resource planning) - zarządzanie zasobami przedsiębiorstw; szczególny przypadek zintegrowanego systemu zarządzania realizującego model prowadzenia przedsiębiorstw sformułowany przez zespoły konsultantów firmy Gartner w roku 1990 (Lee Wylie); model ERP obejmuje połączone w jedną całość następujące elementy:

Brak któregokolwiek z wymienionych elementów w aplikacji uniemożliwia zaklasyfikowanie jej do kategorii ERP, ponieważ zaprzeczałoby to idei kompleksowości wspierania zarządzania.

Wdrażanie i eksploatacja systemów aplikacyjnych klasy ERP, podobnie jak w przypadku wielu innych złożonych systemów aplikacyjnych przechodzi różne fazy i etapy.

Na świecie istnieje kilkaset komercyjnych aplikacji klasy ERP (w Polsce oferowanych jest kilkadziesiąt). Po roku 2000 na świecie (także w Polsce) zaczęły się pojawiać systemy ERP tworzone w modelu Open Source.

Model ERP jest traktowany jako rozszerzenie modelu MRPII. Stąd niektóre źródła twierdzą, że ERP to nic innego jak MRPIII (Money Resource Planning) czyli Planowanie Zasobów Pieniężnych w przedsiębiorstwie.

Rozszerzeniem modelu ERP jest ERPII.

Wychodząc od definicji Wyliego nietrudno wykazać, że koncepcje ERP dojrzewają już od 100 lat.

Przykłady produktów ZSZ nie klasyfikowanych w 2014 r. przez DiS jako ERP

Literatura