Finanse

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

finanse, finanse i księgowość, FK (financials, financials and accounting, F/A, F&A, F-A) - gatunek oprogramowania aplikacyjnego, którego przeznaczeniem jest wspomaganie prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie; moduły FK występują jako:

Podstawowymi funkcjami współczesnego oprogramowania FK są:

 • definiowanie i organizowanie planu kont,
 • prowadzenie księgi głównej,
 • rejestry VAT,
 • obsługa należności,
 • obsługa zobowiązań,
 • interfejs do systemów bankowości elektronicznej,
 • generowanie sprawozdań finansowych:
  • standardowych,
   • obligatoryjnych,
   • fakultatywnych,
  • na żądanie.

W Polsce dostępnych jest ponad 300 programów wspomagających prowadzenie księgowości, w tym kilkadziesiąt stanowiących moduły systemów ERP.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) z późn. zm.;
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) z późn. zm.;
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223) z późn. zm.;
 • Ustawa z 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) z późn. zm.;
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) z późn. zm.;
 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) z późn. zm.;
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) z późn. zm.;
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) z poźn. zm;
 • Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz.11) z późn. zm.;
 • wiele innych ustaw i regulacji:
  • branżowych,
  • sektorowych,
  • resortowych,
 • standardy międzynarodowe:


Źródła: