HR

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

HR, HCM (human resources, human capital management) - zasoby ludzkie, zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), zarządzanie kapitałem ludzkim, kadry-płace, moduł kadrowo-płacowy; moduł lub zestaw modułów oprogramowania aplikacyjnego wspomagającego zarządzanie instytucją lub przedsiębiorstwem, służący do obsługi zagadnień kadrowych i płacowych. Aplikacja samodzielna albo część systemu ERP lub ZSZ, wspomagająca prowadzenie kartotek pracowniczych i naliczanie wynagrodzeń.

Funkcje współczesnych systemów HR

 • obsługa wynagrodzeń
  • umowy o pracę
  • umowy o dzieło
  • umowy-zlecenia
 • rozksięgowywanie kosztów po kontach
  • płace zasadnicze
  • premie
  • nagrody
  • delegacje
  • deputaty
  • odzież robocza
  • kasy zapomogowo-pożyczkowe
 • RCP
 • deklaracje podatkowe PIT-4, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11, PIT-40, PIT-R
 • rozliczanie ZUS (generowanie danych do programu Płatnik)
 • sprawozdawczość do GUS oraz PFRON
 • wiedza o pracowniku
  • umiejętności
  • przebieg kariery
  • dokumentacja pracownicza
  • uprawnienia objęte RODO
  • szkolenia
  • dyżury
  • nadgodziny
  • urlopy
  • system ocen
 • rekrutacja
 • portal pracowniczy

Wybrani producenci oprogramowania HR stosowanego w Polsce

The selected suppliers of HR software deployed in Poland. (C) Copyright by DiS, 2019.

W Polsce ze względu na częste zmiany przepisów, zagadnienia HR wymagają wysokiego poziomu specjalizacji dostawców; w związku z tym w wielu systemach ERP wykorzystuje się moduły kadrowo-płacowe pochodzące od producentów partnerskich, najczęściej krajowych.

Lista jest niekompletna. Osobom poszukującym pełnego zestawienia zaleca się kontakt z DiS.

The list is incomplete. For those who look for a full list a contact to DiS is highly recommended.

Zobacz także

Podstawa prawna

 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) z późn. zm.;
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223) z późn. zm.;
 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887) z późn. zm.;
 • wiele ustaw i regulacji:
  • branżowych,
  • sektorowych,
  • resortowych,
  • inne.