Fazy wdrożeń

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

fazy wdrożeń (cykl życia) systemów aplikacyjnych

Faza wdrożeniaOpisPriorytet
aktualizacja upgrade, nowa wersja oprogramowania B
modyfikacja
 • przeróbki,
 • poprawki oprogramowania lub infrastruktury,
 • modernizacje,
 • rekonfiguracja, kastomizacja (customisation)
C
nowy produkt nazwa wdrażanego produktu pojawia się po raz pierwszy, być może w outsourcingu (new product) A
rollout   rozprzestrzenienie eksploatowanej instalacji na kolejne podmioty gospodarcze w grupie kapitałowej  A
rozszerzenie rozbudowa instalacji o nowe stanowiska, być może nowych modułów (enlargement)D
utrzymanie
 • serwis,
 • obsługa bieżąca,
 • eksploatacja,
 • konserwacja,
 • wsparcie techniczne
 • ATiK
 • (maintenance)
E
uzupełnienie
 • instalacja produktów obcych (komplementarnych) i
 • integracja z wdrożoną aplikacją
 • (upbuilding, extensions)
F

Źródło: DiS, grudzień 2017.