Business Geointelligence

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Business Geointelligence, B(G)I, BGI, BI - geoanalityka biznesowa; analityka biznesowa wykorzystująca dane geoinformacyjne, które są naturalnymi danymi opisującymi rzeczywistość biznesową. Jest to alternatywny sposób modelowania biznesowego, wskazany dzięki analizie wymagań dla wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa, dla których zastosowanie Business Geointelligence przynosi wymierne korzyści. Jest to proces wprowadzania danych rzeczywistych w model danych przestrzennych zintegrowanych z danymi opisowymi a następnie w wiedzę, która jest wykorzystana do zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją także przez Geo KPI. Mianem przestrzennych modeli wielopoziomowych określa się klasę modeli, których wspólną cechą jest możliwość jednoczesnego modelowania interakcji przestrzennych i wielopoziomowej struktury procesu wzbogaconych o analizę danych charakteryzujących owe procesy, jak np. ma to miejsce w systemach GIS (Geographic Information System).[1]


Źródła

[1] NOWAK Małgorzata Urszula, Rola informacji w świadomym zarządzaniu podmiotem gospodarczym [w:] Rachunkowość i finanse nr 5, Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problemy., pod red. A. Ćwiąkały-Małys, Marzeny Karpińskiej, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, 91-114. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101224


Zobacz także