Asseco Poland

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

firma Asseco Poland
forma prawna: spółka akcyjna; adres: Rzeszów, Gdynia, Warszawa, Bydgoszcz, Kraków, Poznań; www: http://www.asseco.pl

Produkty własne

 • defBank
 • AMMS
 • InfoMedica
 • KSI ZUS
 • mMedica
 • OFSA
 • PROW
 • PA
 • WFL

Usługi

Autoryzacje

Partnerzy


Spółki zależne

 • Asseco Spain
 • Combidata Poland
 • Gladstone Consulting
 • Magic Software Enterprises
 • Matrix
 • Matrix42
 • Necomplus
 • Novum

Analiza SWOT

(+)(-)
siła słabość
 • zatrudnieni specjaliści
 • oddziały krajowe i zagraniczne
 • wiele produktów własnych
 • monopol na niektórych rynkach
 • rozproszenie grupy kapitałowej
 • utrzymanie konkurujących produktów
 • koncentracja na aplikacjach dla użytkownika końcowego
 • aplikacje rynków lokalnych
szanse zagrożenia
 • sektor publiczny
 • sektor bankowy
 • rola podwykonawcy bardzo wielu dużych zleceń
 • rosnąca koncentracja wybranych rynków
 • kwestia kodów aplikacji dedykowanych
 • komplikująca się struktura grupy kapitałowej
 • umiędzynarodowienie sektora bankowego
 • wzrost wymagań sektora publicznego

Dane z działalności

Wybrane dane finansowe za rok 2017 (w mln zł)

 • przychody jednostkowe 861,2 (936,8 w 2016)
 • przychody skonsolidowane 7830,5 (7932,000), w tym
  • przychody z rynku polskiego 1550,2 (1640)
  • przychody z rynku izraelskiego 4265 (4356)
  • przychody z rynku środkowoeuropejskiego 791,8 (731,6)
  • przychody z rynku południowowschodnio-europejskiego 570,3 (570,0)
  • przychody z rynku zachodnioeuropejskiego 635,6 (575,0)
  • przychody z rynku wchodnioeuropejskiego 17,3 (59,6)

Skonsolidowane przychody rynków w podziale na segmenty działalności 2017 (mln zł, w tym prz. międzysegmentowe)

segment Przedsiębiorstwa Bankowość i finanse Instytucje Publiczne Razem
rynek polski 599,1 450,0 510,0 1559,1
rynek izraelski 1733,7 1789,2 777,0 4292,9
rynki międzynarodowe, w tym 795,5 840,4 384,0 2019,8
- rynek środkowoeuropejski 426,7 109,3 257,4 793,4
- rynki Europy południowo-wschodniej 91,5 434,5 44,9 570,9
- rynek zachodnioeuropejski 276,5 286,5 75,1 638,2
- rynek wschodnioeuropejski 0,8 10,0 6,6 17,4

Źródło: Asseco, 2018.


Skonsolidowane przychody rynków w podziale na segmenty działalności 2016 (mln zł, w tym prz. międzysegmentowe)

segment Przedsiębiorstwa Bankowość i finanse Instytucje Publiczne Razem
rynek polski 567,3 489,4 593,5 1650,2
rynek izraelski 1871,6 1774,3 753,2 4399,0
rynki międzynarodowe, w tym 693,9 850,2 397,3 1941,4
- rynek środkowoeuropejski 337,6 100,3 298,3 736,1
- rynki Europy południowo-wschodniej 88,6 440,3 41,7 570,6
- rynek zachodnioeuropejski 265,9 257,9 51,2 575,1
- rynek wschodnioeuropejski 1,8 51,7 6,1 59,6

Źródło: Asseco, 2017.

Uwagi

 • 18 grudnia 2019 wieczorem Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na akcje Asseco Poland; Cyfrowy Polsat wyrazuił zamiar nabycia do 18,2 mln akcji Asseco Poland po 65 zł za akcję; akcje, które chce kupić grupa Cyfrowego Polsatu, stanowią do 21,95% udziałów Asseco;