Wyrażenia regularne

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

wyrażenia regularne (regular expressions) - pochodząca z systemów Unix konwencja definiowania napisów, obecnie rozpowszechniona w wielu edytorach.

Wybrane zasady tworzenia wyrażeń regularnych

 • . - dowolny jeden znak
 • $ - koniec linii;
 • ^ - początek linii;
 • ? - poprzedni znak wystąpi co najwyżej raz;
 • | - albo dla wystąpienia wzorca sprzed i po tym znaku;
 • + - poprzedni znak występuje co najmniej raz
 • [^xyz] - zaprzeczenie listy wymienionych znaków xyz;
 • [z-Z] - wystąpienie znaku od z do Z w porządku leksykograficznym;
 • [n-N] - wystąpienie cyfry od n do N w porządku leksykograficznym;
 • (...) - definiowanie \n-tego wzorca (n=1..9), do dalszych operacji wywoływanego jako \1, ...\9
 • {m,n} - wystąpienie poprzedzającego znaku nie mniej niż m razy i nie więcej niż n razy;
 • \ - znak pozwalający traktować następujący po nim znak sterujący ^$+.|[{( itp jako zwykły znak.

Przykład 1.

 • ([a-Z]+)([0-9]+) - wyszukiwanie w HTML sąsiadujących obok komórek tabeli najpierw literowych - i następujących po nich komórek cyfrowych
 • \2\1 - w komendzie zamień (replace) przestawienie wzorców wyszukanych w poprzedzającym algorytmie szukania

Przykład 2.

 • ^\(([0-9]+)\) - wyszukanie wzorca - dowolny ciąg cyfr w nawiasach (.), występujacego na początku linii
 • (\1) - powtórzenie tego wzorca otoczonego znakami ''' z obydwu stron

Przykład 3.

 • dziennikar(z|ka) - przedstawienie wzorca alternatywnego dla dwóch słów: dziennikarz oraz dziennikarka


Zobacz także: