Informatyka

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

informatyka (fr. informatique) - dziedzina wiedzy na temat metod i mechanizmów przetwarzania lub opracowywania informacji.

Segmentacja podstawowa

Informatyka sama w sobie (podobnie jak budownictwo) nie jest nauką[1], lecz synkretyczną dziedziną techniki czerpiącą z wielu nauk szczegółowych. Informatykę można podzielić na:

  • techniki informatyczne czyli wiedzę użytkownika końcowego aplikacji,
  • technologię informatyczną (pogłębioną wiedzę algorytmach, strukturach danych, programowaniu i innych o narzędziach informatyki);
  • podstawy informatyki albo informatykę teoretyczną (computer science) - ogół teorii matematycznych, fizycznych i elektronicznych na temat przetwarzania informacji, łączne z projektowaniem architektury komputerów.

Od 1979 dominuje nieco przesadna międzynarodowa tendencja nazywania technologiami informatycznymi wszystkiego co wiąże się z informatyką, podczas gdy zupełnie wystarczyłoby ograniczenie się w nazewnictwie się do technik informatycznych. [2]

Etymologia

Słowo informatyka zaczęto w Polsce używać w publikacjach ok. roku 1968. Wcześniej dziedzina ta nosiła nazwę ETO (elektroniczna technika obliczeniowa), czego źródła można się doszukiwać w języku rosyjskim, i dominujących wówczas zastosowaniach komputerów w obliczeniach numerycznych. Wzrastające w branży informatycznej wpływy amerykańskie spowodowały, że obecnie w języku polskim dominują odniesienia do angielskiego IT (information technology) co powinno być tłumaczone na techniki informatyczne, jednak jest błędnie interpretowane jako technologie informatyczne. Można się dopatrywać rozróżnienia pomiędzy technikami i technologiami w odniesieniu do stopnia zaawansowania stosowanych narzędzi, ale rozróżnienie to jest płynne i zmienne w czasie. Dlatego dominują dwie skrajne koncepcje użycia terminu oznaczającego informatykę: albo wyłącznie techniki informatyczne albo wyłącznie technologie informatyczne.

Zobacz także

Źródła

  1. Andrzej Targowski, INFORMATYKA Modele rozwoju i systemów, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE, Warszawa 1980. ss 21, 23, 24.
  2. zob. statystyki słów technika (technique) i technologia (technology) w Google Books