DBMS

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

DBMS (database management system) – system zarządzania bazami danych (SZBD). Koncepcje systemów baz danych pojawiły się na świecie znacznie później, niż koncepcje języków programowania.

Dojrzałe standardy zostały opublikowane po roku 1970 (prace Codda w laboratoriach IBM). Następne prace standaryzacyjne opublikowano po roku 1980 (CODASYL, ANSI SQL'89, ANSI SQL'92). W Polsce najczęściej używane są bazy danych o strukturze relacyjnej.


Lista stosowanych w Polsce systemów zarządzania bazami danych
4th DimensionIDMSParadox
AccessIDMSXPC_rBAZA
AdabasIMSPervasive SQL
ADS-PostgreSQL
Allbase/SQLInformixProgress
Apache DerbyIngresQ-SEP
Baan Base-Raima
Berkeley DBInterbase SQLRdb
C-treeJantarRodan
C-ISAMjBASESAP DB
DB2JetSQL Server
DBFMacroBASESQLBase
-Mbase/MumpsSQLite
FaircomMSDESybase
Firebird SQLMySQLTamino
FoxPro-TimesTen
HSQLDBOracleXAL
Hypercard-xBase

Źródło: DiS, 2012.

Legenda (lata powstania)
do 1980 r.1981-19901991-2000od 2001