Bibliografia

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Publikacje związane z informatyką, w całości dostępne bezpłatnie i wydane w języku polskim

 1. Adamczyk, Jan; Gębarowski, Marcin; Kandefer, Marcin; Internet na usługach marketingu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/internet_na_uslugach_marketingu/internet_na_uslugach_marketingu.pdf
 2. Bąkowski, Aleksander; Mażewska, Marzena (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce - Raport 2012, PARP, Warszawa 2012 http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/19503.pdf
 3. Blikle, Andrzej Jacek, Doktryna jakości, www.moznainaczej.com.pl, Warszawa 2014 http://moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJakosci.pdf
 4. Brussa, Anna ; Buczek, Krzysztof ; Prawo obrotu elektronicznego w praktyce, PARP, Warszawa 2011 http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12720.pdf
 5. Cieciura, Marek, Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki,wyd III, cieciura.net, Warszawa 2012 http://cieciura.net/pi/images/ebook/PSZI.pdf
 6. Dutkiewicz, Jadwiga, Mieczysław Warmus - życie i praca naukowa, wyd. Teresa Simińska, Sydney 2003 http://www.warmus.pl/pdf/tytul_pl.pdf
 7. Fazlagić, Jan; Sikorski, Marcin; Sala, Aleksander; Portale intranetowe. Zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, korzyści dla pracowników i dla organizacji, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014 http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6100/Fazlagic_Sikorski_Sala_Portale_Intranetowe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 8. Goliński, Michał, Społeczeństwo informacyjne, geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011 http://www.historiainformatyki.pl/b3-ksiazki-i-opracowania/?wpfb_dl=815
 9. Hofmokl, Justyna, Internet jako dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/internet_jako_dobro_wspolne/internet_jako_dobro_wspolne.pdf
 10. Jagiełło, Ewa A.; Schmidt, Paweł; Homo Interneticus. Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci, www.wiedzaiedukacja.eu, Lublin 2010 http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2010/12/Homo-Interneticus.pdf
 11. Kubiński, Grzegorz, Historia informatyki w Polsce (czasy PRL i początki transformacji), Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl 1999 http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5823/Historia_informatyki_PRL-libre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 12. Kulczycki, Emanuel (red); Wendland, Michał (red); Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2012 https://www.repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2849/1/Komunikologia.%20Teoria%20i%20praktyka%20komunikacji.pdf
 13. Leśniak, 'Andrzej; Michael Morys-Twarowski, Michał Starczewski, Lidia Stępińska-Ustasiak, Jakub Szprot, Otwarta nauka w Polsce 2014: diagnoza, Wydawnictwa Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Warszawa 2014 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/otwarta_nauka_w_polsce_2014_diagnoza/otwarta_nauka_w_polsce_2014_diagnoza.pdf
 14. Mostowski, Andrzej; Pawlak, Zdzisław, Logika dla inżynierów, PWN, Warszawa 1970 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1698
 15. Nacher, Anna; Zdrodowska, Magdalena; Knaś, Piotr; Chodacz, Weronika; Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji, MIK, Kraków 2012 http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5910/wezly_i_przeplywy_lekki.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 16. Olechnicka, Agnieszka; Płoszaj, Adam (2010) Pozycja polskich nauk informatycznych na arenie międzynarodowej. Opracowanie na podstawie baz Web of Science, Scopus i Cordis, Warszawa: Biuro Promocji Nauki PAN, ss. 15 http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/2993/olechnicka_poszaj_2010_pozycja_polskich_nauk_informatycznych_na_arenie_miedzynarodowej.pdf
 17. Olejniczak, Zbigniew, System Informatyczny Rynku Pracy i Usług Społecznych SYRIUSZ. Koncepcja, realizacja, wdrożenie. Materiały i komentarze, Stowarzyszenie STOS, Poznań-Warszawa 2013 http://www.historiainformatyki.pl/b3-ksiazki-i-opracowania/?wpfb_dl=819
 18. Oleński, Józef; Bliźniuk, Grzegorz; Nowak Jerzy S. (redaktorzy); Informatyka i administracja, PTI Oddział Górnośląski, Katowice 2005 http://delibra.bg.polsl.pl/Content/24527/BCPS_27553_2005_Informatyka-i-admini.pdf
 19. Oleński, Józef, Infrastruktura informacyjna Państwa w globalnej gospodarce. Wydawnictwo WNE UW, Warszawa 2006 http://www.historiainformatyki.pl/b3-ksiazki-i-opracowania/?wpfb_dl=814
 20. Olszański, Mikołaj; Piech, Krzysztof (red); E-biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, PARP, Warszawa, 2012 http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/20506.pdf
 21. Orłowski, Bolesław, Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Warszawa 1992 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/osiagniecia_inzynierskie_wielkiej_emigracji/osiagniecia_inzynierskie_wielkiej_emigracji.pdf
 22. Pawlak, Zdzisław, Maszyny Matematyczne, PZWS, Warszawa 1971 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1700
 23. Pawlak, Zdzisław, Systemy Informacyjne. Podstawy Teoretyczne, WNT, Warszawa 1983 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1723
 24. Płoszaj, Adam (2008) Polska cyfrowo podzielona. IT w administracji, nr 11/2008. http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/1477/poszaj2008-polska_cyfrowo_podzielona.pdf
 25. Radomski, Andrzej, Humanistyka w świecie Informacjonalizmu, www.e-naukowiec.pl, Lublin 2014 http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4927/ksi%C4%85%C5%BCka%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 26. Ryznar, Zygmunt, Strukturalne projektowanie systemów informatycznych: (rozważania metodyczne), Zjednoczenie Informatyki. Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki. Dział Wydawnictw, Warszawa 1981 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=2145&from=&dirids=1&ver_id=&lp=11&QI=
 27. Siuda, Piotr; Stunża, Grzegorz D., Dzieci sieci: kompetencje komunikacyjne najmłodszych: raport z badań, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2012 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/dzieci_sieci/dzieci_sieci.pdf
 28. Sobczak, Anna; Cichocka, Marta; Frąckowiak, Piotr; Historia 2.0, E-naukowiec, Lublin 2014 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/historia_2_0/historia_2_0.pdf
 29. Stefanowicz, Bogdan, Informacja, Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010 http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4341/Rep%27InformacjaCalosc%272014.docx?sequence=1&isAllowed=y
 30. Sysło, Maciej M. (red), Zbiór wykładów wszechnicy popołudniowej t. 1. Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki, WWSI, Warszawa 2011 http://informatykaplus.edu.pl/upload/materialy/Ksiazka_ZBIOR_tom1.pdf
 31. Sysło, Maciej M. (red), Zbiór wykładów wszechnicy popołudniowej t. 2. Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe, WWSI, Warszawa 2011 http://informatykaplus.edu.pl/upload/materialy/Ksiazka_ZBIOR_tom2.pdf
 32. Sysło, Maciej M. (red. nauk.), Homo Informaticus, wyd. WWSI, Warszawa 2012 http://it-szkola.edu.pl/materialy/homo_informaticus/homo_informaticus.pdf
 33. Szałas, Andrzej; Warpechowska, Jolanta; Loglan, WNT, Warszawa 1991 http://lem12.uksw.edu.pl/Loglan82/Doc/Podrecznik_Loglan_ASJW.pdf
 34. Szmit, Maciej (red.); Baworowski, Adam; Kmieciak, Artur; Krejza, Przemysław; Niemiec, Andrzej; Elementy Informatyki Sądowej, Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), Warszawa 2011 potrzebny link
 35. Szmit, Maciej, Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego, wyd. II, PTI, Warszawa 2014 http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?id=24891&from=latest
 36. Szultka Stanisław (red), Klastry w Polsce - raport z cyklu paneli dyskusyjnych, Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych, PARP, Warszawa 2012 http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/14672.pdf
 37. Tadeusiewicz, Ryszard; Kulik, Czesław; Elementy cybernetyki ekonomicznej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1974 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/elementy_cybernetyki_ekonomicznej/elementy_cybernetyki_ekonomicznej.pdf
 38. Tadeusiewicz, Ryszard; Flasiński Mariusz; Rozpoznawanie obrazów, PWN, Warszawa 1991 http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0005/
 39. Tadeusiewicz, Ryszard; Izworski, Andrzej; Majewski, Janusz; Biometria, Wydawnictwa AGH, Kraków 1993 http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0086/biometria.zip
 40. Tadeusiewicz, Ryszard, Problemy biocybernetyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/problemy_biocybernetyki/problemy_biocybernetyki.pdf
 41. Tadeusiewicz, Ryszard, Wstęp do informatyki, Wydawnictwo Poldex, Kraków 1997 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/wstep_do_informatyki/wstep_do_informatyki.pdf
 42. Tadeusiewicz, Ryszard, Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2002http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/spolecznosc_internetu/spolecznosc_internetu.pdf
 43. Tadeusiewicz, Ryszard; Leper, Bartosz; Borowik, Barbara; Gąciarz, Tomasz; Odkrywanie właściwości sieci neuronowych: przy użyciu programów w języku C#, Wydawnictwa PAU, Kraków 2007 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/odkrywanie_wlasciwosci_sieci_neuronowych/odkrywanie_wlasciwosci_sieci_neuronowych.pdf
 44. Tadeusiewicz, Ryszard, Informatyka medyczna, II UMCS, Lublin 2010 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/informatyka_medyczna/informatyka_medyczna.pdf
 45. Tadeusiewicz, Ryszard; Jaworek, Joanna; Kańtoch, Eliasz; Miller, Janusz; Pięciak, Tomasz; Przybyło, Jaromir; Wprowadzenie do modelowania systemów biologicznych oraz ich symulacji w środowisku MATLAB. Instytut Informatyki UMCS, Lublin 2012 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/wprowadzenie_do_modelowania_systemow_biologicznych/wprowadzenie_do_modelowania_systemow_biologicznych.pdf
 46. Targowski, Andrzej, Organizacja ośrodków obliczeniowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1971 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1686&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI=F0E63AA5922619E7F627FCCB7B4A2865-26
 47. Targowski, Andrzej, Organizacja procesu przetwarzania danych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1703&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=F0E63AA5922619E7F627FCCB7B4A2865-26
 48. Targowski, Andrzej, Informatyka : modele systemów i rozwoju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1980 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1684&from=&dirids=1&ver_id=&lp=8&QI=F0E63AA5922619E7F627FCCB7B4A2865-26
 49. Targowski, Andrzej, Strategia i architektura systemów informatycznych przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Nowe Wydaw. Polskie, Warszawa 1992. http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1623&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=738F21F7492A96AFC77B5E043C4E3E93-31
 50. Targowski, Andrzej, Informatyka bez złudzeń : 40 lat między informatyką a polityką i 20 lat między Polską a Ameryką, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1720&from=publication
 51. Ujwary-Gil, Anna, Inwentyka, czyli kreatywność w biznesie: wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu 2004 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/inwentyka_czyli_kreatywnosc_w_biznesie/inwentyka_czyli_kreatywnosc_w_biznesie.pdf
 52. Wicki, Ludwik; Klepacki, Bogdan; Baran, Joanna; Rokicki, Tomasz; Jałowiecki, Piotr; Bazet-Jarzębowska, Agnieszka; Maciejczak, Mariusz; Pietrzak, Michał; Orłowski, Arkadiusz; Jarzębowski, Sebastian; Wasilewski, Mirosław; Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014 http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5943/2014_systemy_logistyczne_w_funkcjonowaniu_przedsiebiorstw_przetworstwa_rolno_spozywczego_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Przypisy