BIM (building)

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

BIM (Building Information Modeling/Management)) – modelowanie/zarządzanie informacjami o budynkach, budowlach i terenach wraz z otoczeniem; zespół metod graficznych, prezentacyjnych, obliczeniowych i informacyjnych. Integruje informacje z wielu źródeł, której celem jest zminimalizowanie utraty informacji o obiekcie na poszczególnych etapach jego życia. Obejmuje także zarządzanie całym procesem projektowania, inwestowania budowy i utrzymania budowli. Przy czym za budowlę rozumiemy w sensie tej definicji dowolny obiekt budowlany typu:

  • kubaturowego (budynki mieszkalne, biurowce, obiekty użyteczności publicznej),
  • liniowego (drogi, autostrady, linie kolejowe, sieci przesyłowe naziemne i podziemne),
  • przemysłowego (instalacje i ciągi technologiczne wraz z infrastrukturą).