GIS

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

GIS (geographical information system) - dziedzina wiedzy wyrosła z nauk geograficznych, od lat 90 XX wieku używa się także określeń geomatyka i geoinformatyka. Obejmuje oprogramowanie pozwalające na przetwarzanie informacji o terenie; zwykle wielowarstwowy, wektorowy lub rastrowy rysunek mapy (baza geometryczna obiektów) skojarzony z bazą danych (dane opisowe). Zawiera oprogramowanie wspomagające prace związane z prowadzeniem gospodarki przestrzennej od projektowania, wprowadzania, modyfikacji, aktulizacji baz danych po ich administrację; zawiera narzędzia prezentacji geometrycznej obiektów i bazy danych opisowych (jednym z przykładów systemów GIS jest Ewidencja Gruntów i Budynków, która zawiera dane o katastrze, cenach gruntów, prawach własności, podatkach itp.). Dzięki bogatej geoanalityce jedną z jego funkcji jest wspomaganie procesów decyzyjnych. Bardzo istotną jego cechą jest także wizualizacja danych geometrycznych, która powinna korzystać z wiedzy kartograficznej.


Zobacz także

Źródła

http://ilk.com.pl/