DDMRP

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

DDMRP (demand-driven MRP) - planowanie potrzeb materiałowych sterowane popytem; funkcja rozszerzająca standard MRP, pozwalająca na bardziej elastyczne w czasie przygotowanie produkcji, uwzględniające wielkości zamówień; pomaga opanować wyzwania związane z krótkim cyklem życia produktów, długim skumulowanym czasem realizacji dostaw oraz błędami prognoz sprzedaży.