BSC

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

BSC (balanced scorecard) - zrównoważona karta wyników, strategiczna karta wyników; metoda opracowana na początku lat 90. przez Roberta Kaplana i Dawida Nortona, polegająca na wykorzystywaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem - zazwyczaj z zastosowaniem narzędzi informatyki (BI) - wskaźników budowanych z kilku perspektyw. Najczęściej czterech:

  • finansowej,
  • klienta,
  • wewnętrznych procesów biznesowych,
  • uczenia się i wzrostu.